Privacyverklaring - Van der Heijden Architecten
17747
page-template-default,page,page-id-17747,bridge-core-3.1.8,qi-blocks-1.3,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18768

Privacyverklaring

Algemeen

Van der Heijden Architecten respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, partners en overige personen. Omdat wij met deze gegevens op een volledig transparante manier willen omgaan, hebben wij in het kader van het in werking treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een privacybeleid geformuleerd en in ons bedrijf geïmplementeerd.

Voor aanvullende, algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De op onze website gepubliceerde privacyverklaring is de meest recente verklaring en de enige die van toepassing is.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zijn Van der Heijden Architecten Groenlo (handelsnaam van architectenbureau H. Van der Heijden B.V., KVK nummer: 09104814) en Van der Heijden Architecten Nijmegen (handelsnaam van Van der Heijden Architecten Nijmegen, KVK nummer 73523682), hierna te noemen Van der Heijden Architecten.

Verwerking van persoonsgegevens

Van der Heijden Architecten verwerkt alleen de door u zelf aan ons verstrekte persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze adviezen en diensten. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 

 • voor- en achternaam;
 • geslacht
 • adres
 • e-mailadres
 • functie en bedrijf
 • (mobiel of vast) telefoonnummer

 

De doelen van de verwerking door ons van uw persoonsgegevens zijn:

 

 • het in contact met u treden
 • het uitvoeren van een zo goed mogelijke dienstverlening naar u toe
 • het leveren van diensten aan u
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • het onderhouden van relaties met u
 • het voor u in gang zetten en begeleiden van (bouwvergunnings-)procedures
 • het afhandelen van betalingen van of aan u
 • verzenden van onze nieuwsbrief (indien u zichzelf hiervoor heeft ingeschreven op onze website)
Verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Incidenteel wordt van particuliere opdrachtgevers het burgerservicenummer (BSN) verwerkt, maar alleen als dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van het indienen van een bouwaanvraag.

Registratie en beveiliging persoonsgegevens

Van der Heijden Architecten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden geregistreerd in een met een wachtwoord beveiligd elektronisch register. Slechts daartoe gemachtigde personen van Van der Heijden Architecten hebben toegang tot dit register. Dit zijn momenteel dhr. B.J. van der Heijden en dhr. H.J.A. van der Heijden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b van de AVG heeft u recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. Tevens mag u deze door ons laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Heijden Architecten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop een adres staat vermeld waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen maximaal 1 maand na uw verzoek krijgt u een reactie op uw verzoek. Desgewenst kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

Bewaartermijn gegevens

De door ons verwerkte en geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Het delen van gegevens met derden

Van der Heijden Architecten verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Van der Heijden Architecten verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dat in het kader van het uitoefenen van onze diensten wenselijk is, of indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is het Nederlands Recht van toepassing.

Contactgegevens

Voor verzoeken, vragen of informatie kunt u zich richten tot dhr. B.J. van der Heijden via b.vanderheijden@vdharchitecten.nl of 0642337900.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2019 tot nader order.